Namnlös design (16)

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Gör din förening och miljön en tjänst genom att energieffektivisera era fastigheter. 

Oavsett om det rör sig om en solcellsanläggning, värmepumpar eller kombinationen av dem båda är vi på Energieliten redo att hjälpa er genom hela processen till en bättre ekonomi och en grön omställning för er förening. 

Fler och fler föreningar ser både den kortsiktiga och långsiktiga vinsten med att minska sin energiförbrukning. Vi på Energieliten kan hjälpa dig med följande åtgärder i er fastighet: 

Solceller – Att producera sin egen el innebär sänkta kostnader och sänker er klimatpåverkan. Bostadsrättsföreningar har ofta bra möjligheter till en bra elproduktion från solceller då fastigheterna ofta har takytor som ej utnyttjas annars. 

Värmepumpar Genom att byta ert energisystem till en värmepumplösning har er bostadsrättsförening möjligheten att göra betydande besparingar, med potential att minska kostnaderna för köpt energi för värme och varmvatten i fastigheten med upp till 80%. En värmepump utgör en effektiv lösning som inte bara optimerar er energiförbrukning utan även medför fördelar för både ekonomin och miljön, oberoende av det befintliga systemet. Bäst effekt får ni genom en kombination av solceller och värmepump.

Tilläggsisolering – Många bostadsrättsföreningar med äldre fastigheter har idag en undermålig isolering. Anledning till detta är kort att energipriserna historiskt varit låga, samt att miljön inte prioriterades vid byggnation. Att tilläggsisolera ert vindsutrymme är en enkelt åtgärd som snabbt ge effekt på fastighetens värmebehov samt inomhuskomfort.

Elbilsladdare – Att implementera laddstolpar i en bostadsrättsförening ger fördelar både för dess medlemmar och för föreningen som helhet. Det erbjuder ett förbättrat alternativ för laddning, vilket gör vardagen smidigare för medlemmarna. En laddstolpe optimerar elbilsladdningen, gör den snabbare och väsentligt säkrare jämfört med vanliga uttag.

Här är några fördelar med att installera laddstolpar:

  • Enklare vardag för medlemmarna: Genom att tillhandahålla tillgängliga laddstolpar underlättas medlemmarnas vardag, vilket främjar användningen av elbilar som ett mer praktiskt och hållbart transportalternativ.
  •  
  • Snabbare och säkrare laddning: Laddboxarna är utformade för att hantera stora laddningskapaciteter över längre tidsperioder, vilket gör dem mycket mer säkra och effektiva än vanliga uttag. Dessutom kan de leverera laddning upp till 10 gånger snabbare, vilket gör dem betydligt kraftfullare.
  •  
  • Optimerad laddningskapacitet: Laddstolpar erbjuder en betydligt högre laddningskapacitet och är skräddarsydda för att möta behoven hos elbilägare som önskar ladda sina fordon på ett snabbt och effektivt sätt.

Genom att investera i laddstolpar visar bostadsrättsföreningen sitt engagemang för att stödja hållbar mobilitet och möta medlemmarnas växande behov av elektrisk transport. Det skapar en infrastruktur som främjar övergången till elbilar och bidrar samtidigt till att skapa en mer miljövänlig och framtidssäkrad boendemiljö.

Batterilagring – Investeringen i ett solcellsbatteri innebär flera betydande fördelar. En av dessa fördelar är ökad självförsörjning och minskad känslighet för variationer i elpriset.

Genom att använda ett solcellsbatteri har ni möjlighet att lagra överskottet av solenergi som genereras under dagen och sedan använda den när solen inte är aktiv, särskilt under perioder med höga elpriser. Detta minimerar ert beroende av nätström och kan resultera i betydande kostnadsbesparingar på er elräkning. En extra fördel är möjligheten att ladda ditt batteri med förmånlig nattel, särskilt gynnsamt under morgontimmarna när elpriserna ofta är högre.

Det finns idag också möjlighet att låta ert batteri jobba mot Svenska kraftnät med så kallade stödtjänster och på så sätt få ner återbetalningstiden avsevärt.

BOKA KOSTNADSFRITT BESÖK FÖR ENERGIRÅDGIVNING

“Energieliten var proffsiga och trygga i alla led, från offert till färdig installation, när vi installerade solceller”

Dalarnas Elitenergi AB

Telefon: 023 66 95 240
Mån-fre: 08.00-18.00Falukontoret: Norra Järnvägsgatan 31
Grycksbokontoret: Drottningvägen 25