Namnlös design (13)

LUFT-VATTEN & LUFT-LUFT VÄRMEPUMP

luft/vattenpump: Luft/Vattenvärmepumpar: Ett Effektivt Val för Uppvärming

 

För de som har vattenburen värme eller planerar att bygga nytt utgör en luftvattenvärmepump ett lockande alternativ. Installationen är enkel och därmed mer kostnadseffektiv jämfört med en jord- eller bergvärmepump. Dessutom fungerar den som en energisnål och effektiv värmekälla för både uppvärmning och varmvatten, genom att utnyttja solenergi för att värma vattnet innan det distribueras till husets värmeledningar och kranar.

 

Varför ska man satsa på en luftvattenvärmepump?

En luftvattenvärmepump har flera fördelar, vilka varierar beroende på var och hur man bor. I södra Sverige kan denna typ av värmepump fungera som ensam värmekälla för att värma upp inomhusmiljön och producera varmvatten. Dock kan det i norra delarna behövas kompletteras med el-patron eller annan värmekälla för att klara de kallaste vinterdagarna. För hus med vattenburen värmesystem utgör en luftvattenvärmepump det mest prisvärda och bekväma alternativet. Genom att dra nytta av solenergin lagrad i luften, även under kyliga dagar, kan man betydligt sänka sina värmekostnader jämfört med andra värmesystem.

 

Funktionsprincipen för en luftvattenvärmepump

Pumpen utnyttjar solenergin som finns i utomhusluften genom att komprimera luften med olika tryck. Den resulterande värmen används sedan för att värma det vatten som cirkulerar i husets värmesystem, precis på samma sätt som en berg- eller frånluftsvärmepump fungerar. Genom denna teknik krävs inget specifikt krav på husets ventilation eller behov av borrning på tomten för att åstadkomma en energieffektiv uppvärmning av både hus och vatten.

 

Skillnaden mellan luftvärme och luftvatten

En luft/luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften för att värma ett element i inomhusdelen. Den använder en fläkt för att sprida värmen i huset genom luften. Å andra sidan fungerar en luft/vattenvärmepump på samma sätt i den första delen av processen, men istället för att värma upp inomhusluften via en fläkt, värmer den vattnet i husets vattenburna system. En luft/luftvärmepump kan inte förse dig med varmvatten, vilket en luft/vattenvärmepump klarar av.

 

Ett Bekvämt Liv med Luftvattenvärmepumpar

Att ha en värmepump som huvudsaklig värmekälla innebär ett enkelt liv. Det enda att tänka på är att boka in en årlig service av en utbildad tekniker för att säkerställa effektiviteten och livslängden på anläggningen för att maximera kostnadsbesparingarna. Vårt team har rätt utbildning för att utföra servicen, och vi kan hålla koll på när det är dags för service. För övrigt behöver du bara reglera temperaturen för att skapa ett behagligt inomhusklimat.

 

Skaffa Enkelt en Luftvattenvärmepump

Om du är intresserad av en luftvattenvärmepump börjar du med att kontakta oss för att boka in ett besök hemma hos dig.

BOKA KOSTNADSFRITT BESÖK FÖR ENERGIRÅDGIVNING

“Energieliten var proffsiga och trygga i alla led, från offert till färdig installation, när vi installerade solceller”

Dalarnas Elitenergi AB

Telefon: 023 66 95 240
Mån-fre: 08.00-18.00Falukontoret: Norra Järnvägsgatan 31
Grycksbokontoret: Drottningvägen 25