Namnlös design (12)

TILLÄGGSISOLERING

Byggnadsdelars isoleringsförmåga mäts i U-värde, som beskriver mängden värme som förloras per kvadratmeter vid en temperaturskillnad på en grad mellan inomhus- och utomhustemperatur. Ett välisolerat hus kräver mindre energi för uppvärmning, vilket resulterar i lägre uppvärmningskostnader. I genomsnitt släpper ett svenskt hus ut ungefär 15 procent av sin värme genom taket. Att tilläggsisolera vindbjälklaget är en långsiktig investering som ofta är lönsam även på kort sikt. En rekommendation är att isolera vindbjälklaget med upp till 50 centimeters tjocklek. Om du överväger att renovera fasaden eller om väggisoleringen är otillräcklig kan det vara lönsamt att tilläggsisolera ytterväggarna.

BOKA KOSTNADSFRITT BESÖK FÖR ENERGIRÅDGIVNING

“Energieliten var proffsiga och trygga i alla led, från offert till färdig installation, när vi installerade solceller”

Dalarnas Elitenergi AB

Telefon: 023 66 95 240
Mån-fre: 08.00-18.00Falukontoret: Norra Järnvägsgatan 31
Grycksbokontoret: Drottningvägen 25